จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ [2019-01-31]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วย
นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา จำนวน ๙ ท่าน ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและผลการดำเนินงานสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทราบและสามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ สามารถรับรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน วันนี้ (๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.
                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)