จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติฝางจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ [2019-01-31]