จำนวนผู้เข้าชม : 83

   


กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี [2019-01-31]

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสุเชษฐ์  ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำงานบริการสังคม แบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ถูกคุมความประพฤติ สมาชิก TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)