จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.จ.ชม.จัดอบรมมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ( การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกมาให้จากประชาชน ) [2019-01-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

30 มค 62 อบรม zero copy.jpg