จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”) [2019-01-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

30 มค 62 ร่วมจัดบูธ.jpg