จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) [2019-01-30]

          วันนี้ ( 30 มกราคม 2562 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  พร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) โดยมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตไทย อนาคตเรา Our Country Our Future” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล  สร้างการรับรู้  ความเข้าใจในแนวคิด  และสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถมองภาพอนาคตและเห็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ “อนาคตไทย อนาคตเรา” ณ คอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ เป็นระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 นาฬิกา ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

มหกรรมยุทธศาสตร์ ชาติ 2 มหกรรมยุทธศาสตร์ ชาติ 2
มหกรรมยุทธศาสตร์ ชาติ 3 มหกรรมยุทธศาสตร์ ชาติ 4