จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจร ภาค ๗ [2019-01-29]

คุมประพฤติ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจร ภาค ๗

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วย นายพันงาม สอาดชื่น  ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค แทนประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจร ภาค ๗  โดยมี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗  และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๒) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)