จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมกันแสดงพลังรักษ์โลก [2019-01-28]

 

       วันนี้ (28 มกราคม 2562) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมร่วมแสดงพลังรักษ์โลก ตามนโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการลดการใช้กระดาษ พลาสติก โฟม พร้อมปลุกกระแสให้เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ผ่านมาตรการ 3R Reduce Reuse Recycle

 

    ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ จึงขอความร่วมมือในการปฏิเสธการใช้พลาสติกโดยไม่จำเป็น อาทิ ถุงพลาสติกหรือหลอดพลาสติก เป็นต้น พร้อมร่วมใจกันคัดแยกขยะมูลฝอย ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด สร้างวินัยให้กับตนเองในการพกถุงผ้า ปิ่นโต แก้วน้ำ ซึ่งทางกรมคุมประพฤติได้จัดมุมบริการ ยืม-คืนถุงผ้า สำหรับเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดคำขวัญ พร้อมชิงของรางวัลต่างๆ อีกด้วย