จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การกำหนดตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ [2019-01-28]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การกำหนดตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ

วันนี้ ( 28 มกราคม 2562 ) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การกำหนดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  ครั้งที่ 1 / 2562 ซึ่งมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

            การประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ( ณ วันที่ 21 ม.ค.2562 ) และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งมีการพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562