จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [2019-01-28]