จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน ที่ถูกต้องของศาสนา และนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณรอบวัด [2019-01-28]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒       นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน ที่ถูกต้องของศาสนา และนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณรอบวัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๓ คน ณ วัดเขตนิมิต บ้านนาไก่ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย