จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายร่วมประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-01-28]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาววริษา พลไกรสร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาระบบงานให้ได้ตามมาตรฐาน และรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมากขึ้น  โดยนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม