จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น [2019-01-28]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทกรมคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้การประกวดเป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์การประกวดที่กำหนด เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒