จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายชี้เเจงเงื่อนไขผฟฟภายหลังปล่อยจากเรือนจำ [2019-01-28]

      

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 25 มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ,นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับร.ต.ต.องอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมือง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตน ในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่โรงพยาบาลจำนวน ๑๖ ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย