จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


คป.หนองคาย ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ1/2562 [2019-01-28]

 

   กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อสรุปสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย สภาพปัญหาแนวทางแก้ไข วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆภายในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม