จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมการประชุมกรมการจังหวัด [2019-01-28]

 

    กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒   นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่นราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน มกราคม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม