จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ [2019-01-26]