จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) [2019-01-26]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี)
           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชน ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ครั้งที่ ๒ ให้ความรู้เรื่องป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายต่างๆ และห่างไกลจากยาเสพติด,
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring Tag หรือ EM พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติผ่านสื่อวีดีทัศน์ และกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน ตอบปัญหา รับของรางวัลจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ,เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสายสมร รอดแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการมีนักเรียน ๑๑๕ คน และคณะครู ๖ คน ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา.
                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)