จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์โครงการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป เพื่อคืนคนดีสู่สังคม [2019-01-25]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์โครงการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ (25 มกราคม 2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ แก่ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดย นางกรรณิการ์ แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม และนางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการยุติธรรม เป็นผู้สัมภาษณ์ เพื่อจัดทำแผนการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส และแนวทางการคัดเลือกผู้ต้องขังเข้าบ้านกึ่งวิถี ในโครงการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส เพื่อคืนคนดีสู่สังคม