จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2562 [2019-01-25]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ชุดประดับแบบพื้นเมือง ตลอดจนการใช้ภาษาพื้นเมืองในชีวิตประจำวัน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมทางวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา และนำถวายสังฆทานและภัตาหารแด่พระสงฆ์ โดยใส่ถุงผ้าหรือตระกร้าหวาย เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย "กระทรวงยุติธรรม 3R1N" อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ณ วัดอรัญญวิเวกคีรี (วัดพระธาตุจอมผ่อ) ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

งานบุญ สนง. 61_190125_0932.jpg

งานบุญ สนง. 61_190125_0936.jpg

งานบุญ สนง. 61_190125_0962.jpg

งานบุญ สนง. 61_190125_0964.jpg

งานบุญ สนง. 61_190125_0975.jpg

งานบุญ สนง. 61_190125_0982.jpg