จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” [2019-01-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

24 มค 62 บค.คลองแม่ข่า.jpg