จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


ผู้ถูกคุมความประพฤติ ขอรับคำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) [2019-01-24]

ผู้ถูกคุมความประพฤติ ขอรับคำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center)
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่องการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา.

#JusticeCare #กรมคุมประพฤติ #ศูนย์แคร์ #carecenter    มีปัญหาโทร.034564411-2


                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)