จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


คุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์แคร์” (care center) แก่ผู้พ้นคุมฯ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ [2019-01-24]

คุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์แคร์” (care center) แก่ผู้พ้นคุมฯ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการประกอบอาชีพ และประชาสัมพันธ์ “ศูนย์แคร์” แก่แก่ผู้พ้นคุมฯ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา.

#JusticeCare #กรมคุมประพฤติ #ศูนย์แคร์ #carecenter    มีปัญหาโทร.034564411-2
                                              

                                                ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)