จำนวนผู้เข้าชม : 79

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี [2019-01-24]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วย
อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่าม่วง ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและผลการดำเนินงานสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทราบและสามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ สามารถรับรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ฯ วันนี้ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.
                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)