จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง [2019-01-24]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมี จ.ส.อ.ธรรมะ  ดอกนาค และร.ต.นิรุต  จานแก้ว วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ให้เกียรติบรรยายและสาธิตเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,การทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ (EM) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๔๗ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๑๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)