จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [2019-01-24]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมี นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมี จ.ส.อ.ธรรมะ  ดอกนาค และร.ต.นิรุต  จานแก้ว วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ให้เกียรติบรรยายและสาธิตเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,การทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ (EM) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๑๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)