จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2019-01-24]