จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.อต.เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ [2019-01-24]