จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติสมุทรปราการ ติดตามดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำฯ [2019-01-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

50568659_283505882336828_8219184296225669120_n.jpg