จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายนำผู้เข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีฝึกอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า [2019-01-24]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ 4(วันที่สาม)โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคายอบรบความรู้และฝึกสอนหลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งผู้เข้ารับการสงเคราะห์จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพช่างซ่อมอุปกรณืไฟฟ้า สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกและโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ราย  ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง    จังหวัดหนองคาย