จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติฝางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด และพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 [2019-01-24]