จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๒ อำเภอทองผาภูมิ [2019-01-23]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๒ อำเภอทองผาภูมิ
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ หลังจากนั้น นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงาน ฯ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้ประชาชนทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียน,นักศึกษาและประชาชนในเขตอำเภอทองผาภูมิ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างมากมาย วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.
                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)