จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคาย ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [2019-01-23]

 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ,นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติ ชำนาญการและอาสาสมัครคุมประพฤติกิ่งแก้ว สว่างไสว ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอและภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคายได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี