จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"รุ่นที่ ๒ [2019-01-23]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาววริษา พลไกรสร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด   ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๒ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีปิด