จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ 4 [2019-01-23]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย               วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ๒๕๖๒    ถึงวันที่ 25 มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งผู้เข้ารับการสงเคราะห์จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามา  ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกและได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคายอบรบความรู้และฝึกสอนหลักสูตร ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ราย  ณ วัดจันทร สามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย