จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข [2019-01-23]

 

 

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๘ มกราคม๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติ              ชำนาญการร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ”เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ กรมคุมประพฤติ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว การนำการบริการของสำนักงานฯเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ เป้าหมาย  ณ โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย   โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี