จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายการจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-01-23]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ การช่วยเหลือระหว่างการคุมความประพฤติ และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง การสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งศาล และ ไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก    โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๒ คน ณ อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย