จำนวนผู้เข้าชม : 31

   


คป.หนองคายการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติคำสอน ชาวยศ ออกเยี่ยมเยียนและสอดส่องบ้านผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษจำคุกที่ขอทุนประกอบอาชีพ [2019-01-23]

 

       กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติคำสอน ชาวยศ ออกเยี่ยมเยียนและสอดส่องบ้านผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษจำคุกที่ขอทุนประกอบอาชีพเพื่อวิเคราะห์และแนะนำแนวทางในการลงทุนประกอบอาชีพของผู้ยื่นขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ