จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ 4 (วันที่สอง) [2019-01-23]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ 4 (วันที่สอง)โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคายอบรบความรู้และฝึกสอนหลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งผู้เข้ารับการสงเคราะห์จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพช่างซ่อมอุปกรณืไฟฟ้า สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกและโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ราย  ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย