จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2019-01-23]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยจัดฐานให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานคุมประพฤติ การป้องกันตนจากโทษของยาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโตไปไม่โกง ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย     โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน