จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดและปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-01-22]

เอกสารดาวน์โหลด :

11993.jpg