จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2019-01-22]

      วันนี้ (22  มกราคม  2562) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาเนื้อหาและการออกแบบหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำปี 1 รายงานประจำปี 2
รายงานประจำปี 3 รายงานประจำปี 4