จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าให้การต้อนรับการตรวจราชการจาก นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 [2019-01-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแนวทางการตรวจราชการเพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายความสำเร็จของกรมคุมประพฤติ ในปีงบประมาณ 2562 และร่วมประชุมผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งให้คำชี้แนะและรับทราบข้อเสนอแนะจากท่านผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

เอกสารดาวน์โหลด :

กิจกรรมอื่นๆ 160102.jpg

กิจกรรมอื่นๆ 160104.jpg

กิจกรรมอื่นๆ 160105.jpg

กิจกรรมอื่นๆ 160106.jpg