จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ หารือกรมที่ดิน พัฒนาชุมชนกาแลตาแป เป็นบ้านกึ่งวิถี [2019-01-21]

วันนี้ (21 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ แสงทอง ที่ปรึกษากองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม และกรรมการกองทุนกำลังใจฯ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ เข้าหารือกับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ในเรื่องแนวทางการพัฒนาชุมชนกาแลตาแป ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นบ้านกึ่งวิถี (Half way house)

สำหรับการพัฒนาชุมชนกาแลตาแป ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นบ้านกึ่งวิถี    (Half way house) เป็นการคืนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลับสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีแนวคิดในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสให้ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่สังคม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดคือ ผู้พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจมาจากโครงการกำลังใจฯ ให้เข้าไปพักอาศัย ดำรงชีวิตอยู่นอกเรือนจำ ผู้พ้นโทษจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ ฝึกอาชีพ ให้มีทักษะการทำงาน การใช้ชีวิต การหางานทำ ภายใต้การกำกับดูแลของคนในชุมชน ที่ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตในสังคม เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเรือนจำและชุมชน ทำให้เกิดการปรับตัวได้ดี สามารถลดการกระทำผิดซ้ำลงได้