จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนมกราคม 2562 [2019-01-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอแม่สรวย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนมิให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนว 39 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (กิจกรรมการวางแผนชีวิตและกิจกรรมถนนชีวิต) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 23 ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่สรวย

เอกสารดาวน์โหลด :

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180101.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180102.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180103.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180104.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180105.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180106.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180107.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180108.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180109.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย 180110.jpg