จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง [2019-01-21]

คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อการพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยส่วนราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)