จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


รองปลัดฯ ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม [2019-01-19]

วันนี้ (19 มกราคม 2562) นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ และให้กำลังใจแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่จะเข้าร่วมการประกวดชมรมในระดับภาค  โดยมีนายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ และเรือนจำชั่วคราวบ้านสง่างาม ซึ่งมีการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอาชีพปลูกเมล่อนแก่ผู้ต้องขัง