จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสัมพันธภาพในครอบครัว ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และบุคคลใกล้ชิด [2019-01-17]