จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ" [2019-01-17]

เอกสารดาวน์โหลด :

อาชีพ_๑๙๐๑๑๗_0030.jpg