จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสภ.วิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ป้องกันปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ [2019-01-16]